Program A-Z

Zakres Programu A-Z


To kompletny program zawierający w sobie wszystkie działania, jakie pozwalają budować organizację, która ciągle się doskonali. Program składa się z poniższych elementów. Możliwe jest wybranie niektórych z nich, jeśli takie potrzeby zostaną zidentyfikowane.

  1. Ocena dojrzałości procesowej organizacji
  2. Strategia ciągłego doskonalenia
  3. Architektura procesów
  4. Audyt procesów
  5. Dokumentowanie procesów
  6. Projektowanie dashboardów
  7. Projekty optymalizacyjne
  8. Warsztaty i szkolenia
  9. Projektowanie procesów na nowo (AirTable + automatyzacje)