Audyt procesowy

Cel audytu procesowego


Celem audytu procesowego jest sprawdzenie aktualnej wydajności i efektywności procesu lub grupy procesów oraz wypracowanie propozycji optymalizacji i usprawnień.

Wybrane korzyści i produkty


 • • dogłębnie przeanalizowany proces lub grupa procesów,
 • • wizualizacja aktualnego procesu w formie mapy procesu AS IS,
 • • określona bieżąca efektywność i potencjał optymalizacyjny procesu,
 • • lista problemów w procesie wraz z określeniem ich ważności i krytyczności dla procesu,
 • • lista propozycji usprawnień procesu wraz z oszacowaniem korzyści z ich wdrożenia,
 • • wizualizacja-symulacja procesu po usprawnieniach w formie mapy procesu TO BE,
 • • propozycja wsparcia we wdrożeniu wypracowanych usprawnień oraz propozycje szkoleń celem dalszego rozwijania kultury ciągłego doskonalenia w firmie.


Ogólny plan audytu


 • • zapoznanie się z potrzebami Klienta i audytowanym procesem,
 • • obserwacja procesu,
 • • opracowanie mapy procesu AS IS oraz wyliczenie wydajności procesu,
 • • warsztat kreatywny z pracownikami,
 • • oprawanie raportu z audytu, zawierającego m.in.:
  • • listę problemów procesowych,
  • • wyliczony potencjał optymalizacyjnych dla procesu,
  • • proponowane optymalizacje i usprawnienia,
  • • mapa procesu TO BE,
  • • możliwości wsparcia audytora we wdrożeniu proponowanych usprawnień procesu.