Szkolenie Lean Game

Cel i odbiorcy


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami Lean Management w formie praktycznej symulacji procesu biznesowego.

Szkolenie składa się w 10% z teorii i 90% z praktycznego doskonalenia procesu.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą w przystępnej formie poznać podstawowe narzędzia i metody optymalizacji procesów z wykorzystaniem Lean Management.

Zakres


Dwudniowa gra (2 x 7 godzin), która angażuje wszystkich uczestników szkolenia. Wcielają się oni we wskazane role w procesie i starają się go usprawnić.

Na szkoleniu trener prezentuje narzędzie lub metodę, która od razu jest wykorzystywana przez uczestników w symulowanym procesie. Następnie kolejne narzędzie i znowu zastosowanie jego w procesie i cykl się powtarza.

Informacje, narzędzia i metody przekazywane i trenowane na szkoleniu:

 • • krótka historia Lean Management i Six Sigma,
 • • podstawowe pojęcia procesowe,
 • • zaangażowanie i praca zespołowa,
 • • mapowanie procesów (AS IS i TO BE),
 • • marnotrawstwa,
 • • priorytetyzacja problemów,
 • • wartość dodana (VA / NVA),
 • • poka yoke,
 • • typy klientów i sposoby pracy w Klientami,
 • • głos klienta,
 • • oczekiwania klienta,
 • • just in time,
 • • wąskie gardła,
 • • pomiar procesu,
 • • balansowanie pracy w zespole,
 • • ciągłe doskonalenie,
 • • codzienne spotkania (daily meetings),
 • • kaizen,
 • • etyka w Lean,
 • • kultura Lean, kultura procesowa, podejście procesowe.

Standardowo szkolenie opiera się o symulację procesu obiegu korespondencji, ale jest również możliwość zaprojektowania symulacji dla innego typu procesu, dopasowanego do Państwa specyfiki i branży.

Efekty widoczne u pracowników


 • • praktyczna nauka najważniejszych narzędzi i metod Lean Management,
 • • pobudzenie potencjału i zwiększenie chęci usprawniania u pracowników,
 • • zwiększenie motywacji pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów,
 • • przygotowanie do zaawansowanych szkoleń Lean Management - poziomy Green Belt lub Black Belt,

Wybrane korzyści dla firmy


 • • możliwość podnoszenia jakości produktów i usług,
 • • potencjał do identyfikowania możliwych oszczędności (finansowych i zasobowych) oraz dodatkowych zysków,
 • • budowanie wśród pracowników umiejętności praktycznego wykorzystania sprawdzonych narzędzi do usprawniania procesów,
 • • podnoszenie efektywności procesów poprzez stosowanie narzędzi i podejścia Lean Management,
 • • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez pracowników,
 • • budowa kultury Lean, opartej o wzajemne zaufanie, zaangażowanie i współpracę.

Informacje organizacyjne


Maksymalna ilość uczestników, to 18 osób, a minimalna to 6 osób. Wynika to ze specyfiki symulacji.

Standardowy czas trwania szkolenia, to 2 dni x 7 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.