Mapowanie, pomiar i analiza procesu

Cel i odbiorcy


Celem praktycznego warsztatu jest trenowanie pierwszej analizy procesu.

Z jednej strony uczestnicy poznają praktyczne mapowanie i pomiar procesów oraz rodzaje marnotrawstw, a z drugiej strony organizacja zyskuje gotowy materiał do zoptymalizowania procesu.

Warsztat dedykowany jest głównie dla osób, które uczestniczą w mapowanym procesie oraz które będą zaangażowane w usprawnianie analizowanego procesu.

Zakres


Warsztat trwa jeden dzień i angażuje wszystkich uczestników szkolenia.

Dzień przed szkoleniem trener odwiedza firmę i obserwuje przedmiotowy proces. Zapoznaje się w praktyce z procesem, który będzie następnego dnia analizowany i mapowany.

Na szkoleniu uczestnicy szkolenia:
 • • poznają podstawy notacji BPMN 2.0, rodzaje map procesów i ich zastosowanie, w praktyce mapują i mierzą wybrany proces firmy,
 • • poznają typy marnotrawstw,
 • • identyfikują problemy, marnotrawstwa i straty w analizowanym procesie,
 • • określają czynności w procesie, które dodają wartość dla Klienta, a które nie dodają wartości (VA / NVA),
 • • identyfikują wąskie gardła,
 • • priorytetyzują problemy,
 • • generują pierwsze pomysły optymalizacyjne,
 • • zwiększają wiedzę o analizowanym procesie (wymiana wiedzy pomiędzy działami),
 • • budują pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami procesu, co jest kluczowe podczas późniejszego usprawniania

Efekty szkolenia widoczne u pracowników


 • • praktyczna wiedza z mapowania i pomiaru procesu, identyfikowania problemów i marnotrawstw,
 • • pobudzony potencjał i zwiększona chęć usprawniania u pracowników,
 • • zwiększona motywacja pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów.

Wybrane korzyści dla firmy


 • • gotowa mapa procesu, wraz ze wskazanymi problemami, marnotrawstwami i wąskimi gardłami,
 • • określone priorytety problemów,
 • • zmierzone wszystkie czynności w procesie,
 • • wygenerowane pierwsze pomysły optymalizacyjne, które często można od razu wdrożyć,
 • • gotowy materiał do optymalizacji procesu.

Informacje organizacyjne


Maksymalna ilość uczestników, to 20 osób.

W warsztacie powinni uczestniczyć osoby, które w praktyce realizują analizowany proces.

Standardowy czas trwania, to ok. 8-9 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.