Problem solving - szkolenie rozszerzone

Cel i odbiorcy


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami poprawnego zarządzania i skutecznego rozwiązywania problemów związanych z zadaniami realizowanymi w pracy oraz praktyczne ich zastosowanie w firmie.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy ćwiczą nowo nabytą wiedzę na przykładzie realnego, wybranego przez siebie problemu.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które w swojej codziennej pracy powinny identyfikować problemy procesowe i brać udział w ich rozwiązywaniu.

Zakres


Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving poszerzone o dodatkowe narzędzia i większą ilość ćwiczeń praktycznych.

Zaawansowane 8 kroków zarządzania problemami procesowymi, podczas których uczestnik szkolenia poznaje poniższe narzędzia i metody:
 • • głos klienta,
 • • marnotrawstwo,
 • • Kaizen,
 • • 5W2H,
 • • zarządzanie wizualne problemami,
 • • diagram Ishikawy,
 • • 5Why,
 • • burza mózgów,
 • • macierz priorytetów,
 • • cykl Deminga (PDCA),
 • • gemba,
 • • arkusze kontrolne,
 • • raport A3,
 • • analiza Pareto-Lorenza,
 • • benchmarking,
 • • analiza danych procesowych,
 • • lessons learned,
 • • ciągłe doskonalenie,
 • • KPI,
 • • dashboardy,
 • • mapy procesu,
 • • plan działań,
 • • wykres Gantta.

Główne korzyści ze szkolenia


 • • podnoszenie jakości produktów i usług w każdej firmie,
 • • identyfikowanie możliwych oszczędności (finansowych i zasobowych) oraz dodatkowych zysków,
 • • umiejętność praktycznego wykorzystania sprawdzonych narzędzi do analizy i eliminowania problemów w procesach organizacji,
 • • zwiększenie motywacji pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów,
 • • umiejętność podnoszenia efektywności procesów poprzez stosowanie narzędzi i podejścia Problem Solving,
 • • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez pracowników.

Informacje organizacyjne


Maksymalna ilość uczestników, to 20 osób.

Standardowy czas trwania szkolenia, to 2 dni x 7 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.